Lingonia

Tjänster

Liten och flexibel

Lingonia är en liten och flexibel översättningsbyrå. Varje kund bemöts personligt och varje uppdrag ägnas individuell omsorg. Vi åtar oss både små och stora översättningsprojekt från och till ett eller flera språk − snabbt, noggrant och smidigt!

Vi översätter broschyrer, presentationer, publikationer, inbjudningar, programblad, pressmeddelanden, blanketter, reklam- och markandsföringsmaterial, utställningstexter, läroplaner, läromedel, produktbeskrivningar, webbsidor, årsberättelser, företagspresentationer och mycket mer.

Vi skriver texter på och översätter från och till följande språk:

finska, svenska, danska, norska, engelska

Vi följer Finlands översättar- och tolkförbunds rekommendationer och etiska principer:

Ladda ner villkoren (PDF)